Επαγγελματικος εξοπλισμός εστίασης

Ενδιαφέρομαι για το προϊόν

OFE/OFG 341 C-1000

Φριτέζα Υψηλής Απόδοσης & Μεγάλης Χωρητικότητας Henny Penny Ενός (1) Κάδου

Χαρακτηριστικά Προϊόντος  
Πληροφοριακά Αρχεία