Επαγγελματικος εξοπλισμός εστίασης

Ενδιαφέρομαι για το προϊόν

MULTI DECK 5 Level

Σημείο Πώλησης Ζεστού Φαγητού Frijado Πέντε (5) Επιπέδων

Χαρακτηριστικά Προϊόντος  
Πληροφοριακά Αρχεία