Επαγγελματικος εξοπλισμός εστίασης

Ενδιαφέρομαι για το προϊόν

SPEED COOLER PODIUM

Πορτοκαλοστίφτης Zumex με απόδοση 38 πορτοκάλια/λεπτό

Χαρακτηριστικά Προϊόντος  
Πληροφοριακά Αρχεία