Επαγγελματικος εξοπλισμός εστίασης

Τεχνική Υποστήριξη

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
 
Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μείνει πιστοί στον σκοπό της εταιρίας, αν δεν επενδύαμε στην ύπαρξη και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας μετά την πώληση.
 
Η Domestica διαθέτει στις εγκαταστάσεις της, οργανωμένο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης και αποθήκη με μεγάλη επάρκεια ανταλλακτικών. Επιπλέον, υποστηρίζει και συνεργάζεται με εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα με σκοπό την ταχύτερη υποστήριξη των πελατών της.
 
Όλες οι ανάγκες που δημιουργούνται μετά την πώληση ενός μηχανήματος, καλύπτονται από το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης.
 
Εγκατάσταση & Επίδειξη Λειτουργίας
 
Ανεξαρτήτως συσκευής και τοποθεσίας, η εγκατάσταση και η επίδειξη καλής λειτουργίας των μηχανημάτων πραγματοποιείται πάντα από τεχνικό της εταιρίας, ή από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της.
 
Εκπαίδευση Προσωπικού
 
Μετά την εγκατάσταση και την επίδειξη, ακολουθεί η εκπαίδευση του προσωπικού στη λειτουργία των μηχανημάτων, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.
 
Επισκευές Εντός Εγγύησης
 
Το τεχνικό τμήμα καλύπτει δωρεάν, με ανταλλακτικά και εργασία, όλες τις βλάβες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης.
 
Επισκευές Εκτός Εγγύησης
 
Μετά το πέρας του χρόνου εγγύησης, οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των μηχανημάτων κοστολογούνται.
 
Προμήθεια Ανταλλακτικών
 
Για την υποστήριξη των συσκευών εντός και εκτός εγγύησης, η εταιρία διαθέτει ανεξάρτητο τμήμα ανταλλακτικών και συνεργάζεται με τους παρακάτω οίκους για την προμήθεια τους:
 
Ayrking, Bocchini, Carpigiani, Dexion, Eurotec, Foster, Frijado, Hatco, Henny Penny, Hiber, Hobart, Irinox, Ital Proget, Lainox, Lincoln, Manitowoc, Rational, Roundup, Silko, Somerset, Wells, Zanussi Professional, Zumex
 
Συμβόλαια Συντήρησης
 
Το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης προσφέρει και υποστηρίζει συμβόλαια συντήρησης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 
Τήρηση προσυμφωνημένων ημερομηνιών συντήρησης των μηχανημάτων
Τήρηση προσυμφωνημένου χρόνου ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης
Παροχή επιπλέον έκπτωσης στην προμήθεια ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια του συμβολαίου
Αποστολή ενημερωτικής αναφοράς με την κατάσταση των μηχανημάτων
 
Οι ενέργειες αυτές, έχουν ως αποτέλεσμα να μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος που ο επαγγελματίας στερείται τη συσκευή του, ενώ ταυτόχρονα επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής του μηχανήματος σαν αποτέλεσμα της ομαλής λειτουργίας του.