Επαγγελματικος εξοπλισμός εστίασης

Ενδιαφέρομαι για το προϊόν

U-310 Neo

Μηχανή Παγοκύβων Manitowoc 132 κιλών με Ενσωματωμένη Αποθήκη 45 κιλών

Χαρακτηριστικά Προϊόντος  
Πληροφοριακά Αρχεία