Επαγγελματικος εξοπλισμός εστίασης

Ενδιαφέρομαι για το προϊόν

MULTI DECK 3 Level

Σημείο Πώλησης Ζεστού Φαγητού Frijado Τριών (3) Επιπέδων

Χαρακτηριστικά Προϊόντος  
Πληροφοριακά Αρχεία